10. ‘Ik raad u aan contact op te nemen met het staatshoofd’

In 2012 besluit Anton Teuben de politiek in te gaan. Lijsttrekker van zijn partij wordt ‘allround wetenschapper’ Johan Oldenkamp die onder meer een regelmatig ritme in de priemgetallen heeft ontdekt.

Dit is het tiende hoofdstuk van het in 2016 verschenen boek Complotdenkers. Elke dag verschijnt er een hoofdstuk op De Halve Waarheid. Bekijk hier het overzicht van alle hoofdstukken.

Nadat Teuben met Niburu.nl eerst zijn eigen medium is begonnen, volgt in 2012 de oprichting van een politieke partij. Hij meldt zich aan voor de Tweede Kamerverkiezingen met de Soeverein Onafhankelijke Pioniers Nederland (SOPN). In interviews zegt hij dat hij rekent op ‘tientallen kamerzetels’. Hoewel Teuben aanvankelijk verklaart zelf beschikbaar te zijn voor het lijsttrekkerschap, valt de keuze uiteindelijk op Johan Oldenkamp.

Oldenkamp, die zichzelf omschrijft als ‘allround wetenschapper’, heeft duidelijk geen last van valse bescheidenheid. Op zijn site schrijft hij dat hij ‘alom wordt geprezen om zijn gave gecompliceerde zaken eenvoudig te kunnen uitleggen en de onderlinge samenhang van alles overtuigend naar voren te brengen’.

Oldenkamp heeft inderdaad het antwoord op alle denkbare vragen. In spreekbeurten en video’s die hij op YouTube zet, spreidt hij zijn kennis over de meest uiteenlopende onderwerpen tentoon: van numerologie (‘Als je je gaat verdiepen in getallen, ga je steeds meer verbanden zien’) en de namen van weekdagen tot de verdeling van zwarte toetsen op de piano en de elite die Saturnus aanbidt (‘satanisten’). Daarnaast ontdekt hij ‘een regelmatig ritme in de priemgetallen’.

Geen geringe prestatie, maar hoewel Oldenkamp met diverse redacties contact opneemt om te vertellen over zijn ontdekking, hapt geen enkel tv-programma toe. Dat is extra zuur omdat de media hem bij andere gelegenheden wel kunnen vinden. Zo figureert Oldenkamp prominent in een uitzending van het KRO-programma De Reünie in oktober 2009. Daarin legt hij uit dat hij zijn baan heeft opgezegd omdat hij verwacht dat er in 2011, op 28 oktober om precies te zijn, een einde zal komen aan de beschaving – een wijsheid die hij opdeed door de Maya-kalender te bestuderen.

‘Ik heb nu geen inkomen meer’, vertelt hij in De Reünie. ‘Ik heb gewoon besloten om het spel niet meer te spelen. De samenleving zoals we die nu kennen, zal begin 2011 op instorten staan. Vanaf eind oktober 2011 zullen we dan een hele nieuwe samenleving gaan bouwen. Wij gaan geld inruilen voor liefde.’

‘Ik zie het als mijn opdracht om mensen bewust maken van verborgen structuren achter onze realiteit, achter onze werkelijkheid’, zegt hij voorts in de uitzending. Want de werkelijkheid is anders dan de meeste mensen denken. Oldenkamp gelooft bijvoorbeeld niet in de standaarduitleg over de aanslagen van 11 september. ‘Er zijn heel veel websites die laten zien dat het officiële verhaal op geen enkele manier kan kloppen en dat er iets heel anders aan de hand is geweest.’

En zo is er meer, weet Johan. Veel meer. ‘Het verhaal van Al Gore over global warming is volstrekt onzinnig. Het kan helemaal niet waar zijn. Een ander voorbeeld is kanker. Kanker is een ernstige ziekte, wordt gezegd. En er wordt allemaal geld ingezameld om kanker te bestrijden. Maar de waarheid is dat het al dertig, veertig jaar volledig te genezen is.’

De reden dat dat niet gebeurt? De farmaceutische industrie. Die houdt de oplossing voor kanker geheim omdat er nu eenmaal meer geld valt te verdienen aan zieke mensen.

‘Er zijn artsen geweest die met innovatieve apparatuur hebben gewerkt, maar die zagen hun volledige patiëntenbestand opdrogen. Die mensen kwamen niet meer naar de huisarts toe’, vertelt Oldenkamp terwijl zijn voormalige klasgenoten wat ongemakkelijk op hun stoel beginnen te schuiven.

Gezondheidszorg is een belangrijk onderwerp voor Oldenkamp, die zelf vooral vertrouwt op acupunctuur, energetische heling en het door hemzelf bedachte concept ‘heelheidszorg’.

Om die reden moet hij ook niets hebben van de verplichte zorgverzekering. Omdat die voornamelijk reguliere zorg vergoedt, voelt hij zich ‘beperkt’. Voor Oldenkamp reden om zijn verzekeringspremie niet te betalen. En net zoals de verzetsstrijders uit de Tweede Wereldoorlog en Nelson Mandela, met wie Oldenkamp zich graag vergelijkt, is hij bereid daaruit de uiterste consequentie te trekken: in zijn geval de dreigende executieverkoop van zijn spullen.

Die verkoop probeert hij nog wel te voorkomen door in april 2012 zijn eigen onafhankelijkheid uit te roepen. ‘Als nieuwe eigenaar accepteer ik niet dat mijn rechtspersoon nog langer wordt onderdrukt via de Nederlandse wet- en regelgeving’, schrijft hij naar aanleiding van een betalingsherinnering naar het College van Zorgverzekeringen. ‘Ik raad u of uw juridische afdeling aan om hierover contact op te nemen met het Nederlandse Staatshoofd, mocht het fenomeen van juridische soevereiniteit u onbekend zijn.’

Als het aan de SOPN ligt, wordt de zorgverzekeringsplicht afgeschaft. Dat geldt ook voor andere ‘achterhaalde’ verplichtingen, zoals de leerplicht en de arbeidsplicht, zo valt te lezen in het door Oldenkamp opgestelde verkiezingsprogramma.

Verder bepleit de partij onder het kopje ‘verbeteren van de luchtkwaliteit’ inzet van de luchtmacht tegen ‘chemtrails sproeiende vliegtuigen’. Ook wil de SOPN dat de overheid openheid van zaken geeft over ‘ongeïdentificeerde objecten’. ‘Niemand heeft immers het recht anderen deze cruciale informatie te onthouden’, schrijft Oldenkamp.

Het zijn dergelijke standpunten die ervoor zorgen dat de partij in de media al snel de bijnaam ‘UFO-partij’ krijgt. Zelf zijn de aanhangers van de SOPN maar matig enthousiast over de bijnaam die hun partij heeft gekregen. Ze staan immers voor zoveel meer! Zo bevat het partijprogramma ook voorstellen voor een basisinkomen voor elke Nederlander, het nationaliseren van alle banken en de invoering van een nieuwe munt, de ‘terra’ geheten.

‘Daarbij komt een algeheel verbod op het systeem van fractioneel bankieren, evenals op het hanteren van rente. Ook worden alle vormen van financiële producten verboden. Geld dient voortaan uitsluitend als waardevast ruilmiddel.’

Het is een intrigerend programma. Daar wil ik meer van weten. En dus bezoek ik de persconferentie die de SOPN op een dinsdagavond in juni 2012 organiseert om de media bij te praten over het partijprogramma.

Ik arriveer een half uur voor aanvang van de bijeenkomst die plaatsvindt in het mooi gelegen gebouw waar op dat moment het Niburu-hoofdkantoor is gevestigd, vlakbij hondensportclub ‘De Volharding’ in Soest. Bij de ingang van de ruimte staan tafels met SOPN-campagnemateriaal en Niburu-pamfletten over onderwerpen als ‘het jaar 2012’, ‘de nieuwe gezondheid’ en de ‘Schumann Resonantie’.

In die laatste folder lees ik dat de Schumann Resonantie ‘de frequentie, de hartslag en energie van moeder aarde’ is. ‘Oude volkeren zijn op de hoogte van de sterke helende kracht van het contact met de frequentie van de aarde. Door de eeuwen heen is deze waardevolle kennis echter verdwenen uit het westerse leven.’ Via Niburu is het mogelijk om een cursus te volgen om ‘weer volledig in contact te komen met de natuurlijke frequenties’.

Elders in de ruimte hangt een collage van krantenknipsels met koppen als ‘UFO’s boven Hoogkerk’ en ‘ET komt dichterbij’.

De bestuursleden en vrijwilligers van de SOPN druppelen een voor een binnen. De meesten kennen elkaar, maar dat geldt niet voor iedereen. Als een joviale SOPN-vrijwilliger met uitgestoken hand afstapt op een man in een paar maten te grote roze Adidas-trui, ontstaat er even een ongemakkelijke situatie. ‘Ik schud geen handen’, zegt de roze Adidas-trui terwijl hij zijn handen tegen elkaar aandrukt en met zijn bovenlichaam een lichte buiging maakt.

Enkele meters verderop zit SOPN-secretaris Hanneke aan tafel met een uit de kluiten gewassen man die een tattooshop blijkt te hebben. De vriendelijke tatoeëerder, die me later zal vertellen dat een tatoeage aan de binnenkant van je lip het minste pijn doet, twijfelt er niet aan dat de SOPN het goed zal doen bij de verkiezingen. Hij heeft ‘doorgekregen’ dat er voor eind 2012 veel veranderingen op stapel staan en ziet die profetie aan de lopende band bevestigd. ‘Iedereen heeft het erover.’

Hanneke is er nog niet helemaal gerust op. ‘De verkiezingen zijn op 12 september’, zegt ze. ‘Een dag na 11 september. Dat is natuurlijk geen toeval.’

Ik schuif aan tafel bij twee partijgetrouwen die zich duidelijk goed kunnen vinden in de door SOPN bepleite ‘regulering van de hennepteelt’. Een van hen verhaalt van een bekende die aan kanker lijdt. De dokters hadden de vrouw al opgegeven, maar nadat zij haar had aangeraden om THC-olie (THC is de werkzame stof in cannabis) te gebruiken, is de vrouw flink opgeknapt. ‘Ze moest er eerst niets van hebben, maar nu is ze er zo blij mee. Ook de artsen waren eerst heel sceptisch maar nu blijkt dat het gezwel kleiner wordt.’

Mijn andere tafelgenoot Michel, een groot fan van Micha Kat, is verontwaardigd over de scepsis bij de artsen. ‘Dat is toch niet te geloven?’, vraagt hij aan mij terwijl hij met zijn hand op tafel slaat. ‘Het zou maar om je moeder of je zus gaan…’

‘En ondertussen doet de overheid niets tegen zaken die schadelijk zijn voor onze gezondheid’, zegt hij nadat hij nog een sigaret heeft opgestoken. Weet ik bijvoorbeeld wel dat er fluoride wordt toegevoegd aan het drinkwater en aan de tandpasta?

De persconferentie van de SOPN in Soest is drukbezocht. Alleen niet door journalisten. Alle aanwezigen zijn actief voor de partij.

Dat de media het massaal laten afweten, zit SOPN-voorzitter Anton Teuben duidelijk niet lekker. Als zich vlak voor aanvang nog geen enkele cameraploeg heeft gemeld, begint hij een klaagzang over de journalisten die ‘te druk’ zijn om echt belangrijke onderwerpen bij de horens te vatten. ‘Bij de laatste drie persconferenties hebben we de media niet gezien. Daarmee maken ze zich steeds een beetje belachelijker’, meent Teuben die de afwezigheid van de media niettemin betreurt. ‘Uiteindelijk willen we toch de massa bereiken.’

De persconferentie gaat gewoon door. De aanwezigen moeten doen alsof zij journalisten zijn, legt Teuben uit voor de meegebrachte camera aangaat. Lijsttrekker Johan Oldenkamp nodigt de toehoorders uit om vooral kritische vragen te stellen. Dat de media het laten afweten, hoeft volgens hem niet per se slecht te zijn. ‘Daar had Pimmetje ook last van in het begin.’

‘Ik ben blij dat je Pim noemt’, zegt Teuben. De SOPN opereert namelijk in de geest van Fortuyn, legt hij uit. ‘Pim beloofde dat hij alle wachtrijen in de gezondheidszorg zou gaan oplossen. Dat kunnen wij ook.’

Oldenkamp ziet nog een overeenkomst. ‘Pim was wars van achterkamertjespolitiek. Hij was ertegen dat besluiten achter gesloten deuren werden genomen. Wij zijn daar nog explicieter in. Zo vinden wij het niet acceptabel dat Rutte bij de Bilbergberg-conferentie is geweest. Wij nemen stelling tegen zulke antidemocratische lobbycircuits.’

Volgens de SOPN houdt de overheid veel informatie over ‘essentiële onderwerpen’ voor de burger achter. Niet alleen over vliegende schotels, maar bijvoorbeeld ook over ongezond eten. ‘Het Voedingscentrum heeft als leuze: eerlijk over eten. Maar dat kan beter “niet eerlijk over eten” zijn’, schampert Johan. Het Voedingscentrum en de overheid laten de burgers onwetend over allerhande gezondheidsgevaren, betoogt hij. ‘Wij willen openheid van zaken over geraffineerde suikers, E-nummers en aspartaam.’

De suggestie om ongezond eten te verbieden wijst hij echter van de hand. ‘De overheid moet dat niet voor mensen gaan bepalen. Wij willen alleen dat alle informatie op tafel ligt zodat mensen niet meer kunnen zeggen: “Ich habe es nicht gewusst”.’ SOPN-bestuurslid Geert valt Oldenkamp bij. ‘Wij hoeven patatzaken niet te verbieden. Die gaan organisch verdwijnen.’ Als de SOPN aan de macht komt, zal er alleen direct een verbod komen op genetisch gemanipuleerde voeding, vertelt Oldenkamp. Met name het controversiële Monsanto, een van de grootste producenten van genetisch gemodificeerde zaden, kan in zijn ogen weinig goed doen. ‘Dat is een nietsontziende criminele organisatie die ervoor zorgt dat moeder aarde wordt verkracht.’

Om het streven naar openheid verder kracht bij te zetten, bepleit Johan voorts om alle octrooien vrij te geven en de beperkingen met betrekking tot intellectueel eigendom op te heffen. Op die manier zal vrije energie eindelijk ruim baan krijgen, verwacht hij. ‘Nu verdwijnen er nog te vaak uitvindingen in een la omdat het patent is opgekocht.’

De eerste vraag vanuit de zaal betreft de electorale kansen van de partij. Is Nederland wel klaar voor de rigoureuze voorstellen van de SOPN? ‘Wij hebben andere gedachten dan 95 procent van de Nederlanders. Hoe gaan we die overtuigen?’, wil een man weten. Lijsttrekker Oldenkamp erkent het probleem. ‘We lopen natuurlijk tegen de onwetendheid van de Nederlandse burger op. Dat is de schuld van de media. Het is lastig om de mensen in drie maanden tijd de ogen te openen. Daarvoor is een grote schok nodig.’

Maar de redding is nabij, want die grote schok komt eraan, verwacht de lijsttrekker. Hij rekent op ‘de val van de euro’. ‘Dan zien de mensen dat ze jarenlang voor de gek zijn gehouden door de banken. Dan gaan ze zichzelf de vraag stellen: “Zijn wij er voor de banken of zijn de banken er voor ons?” Geen van de andere partijen durft de problemen te benoemen. We hebben in dit land een dictatuur van banken en multinationals. In de Kamer zitten geen volksvertegenwoordigers maar bankvertegenwoordigers!’

Het klinkt als onvervalste SP-retoriek en Oldenkamp geeft toe dat hij wel eens de vraag krijgt voorgelegd of de SOPN soms ‘de nieuwe CPN’ is. Daar is echter geen sprake van. ‘Wij combineren het beste van het kapitalisme met het beste van het communisme.’ Behalve een basisinkomen waar iedereen zonder te werken van moet kunnen rondkomen, wil de SOPN ook een kleine overheid, lagere belastingen en minder regels.

Anders dan het pleidooi om de luchtmacht in te zetten tegen chemtrails, roept het idee van een basisinkomen bij veel van de aanwezigen de nodige vragen op. Is het allemaal wel haalbaar, willen ze weten. ‘We hebben ons huiswerk wel gedaan, maar we leggen nog niet al onze kaarten op tafel’, probeert Oldenkamp zijn gehoor gerust te stellen. De hoogte van het basisinkomen is volgens hem makkelijk op de achterkant van een bierviltje te berekenen: daarvoor deelt hij de totale overheidsuitgaven door het aantal Nederlanders. Elke Nederlander ontvangt dan 600 euro per maand.

Daarvan moet het mogelijk zijn om alles te betalen. Zeker omdat straks niemand nog een schuld heeft. Ook komt er een ‘verbod op rente’. Voor Michel, de man die zich zo’n zorgen maakt over de fluoride in tandpasta, is dat laatste niet meer dan vanzelfsprekend. ‘Stel dat een vriend een avond je tv wil lenen, vraag je dan de volgende dag ook zijn radio terug, als een soort rente? Dat is geen lening, maar afpersing’, zegt hij.

De verkiezingen van 12 september 2012 brengen niet de door Teuben gehoopte tientallen zetels. De partij komt niet verder dan 12.982 stemmen. Bijna twee keer zoveel als de voormalige PVV’er Hero Brinkman (7.363 stemmen) die aanmerkelijk meer media-aandacht kreeg dan de SOPN, maar nog altijd bijna vijftigduizend stemmen te weinig voor een zetel.

Als ik enkele maanden later met Teuben in een hotelbar in Soest terugblik op de verkiezingen, is hij er nog steeds verbaasd over. ‘Met het aantal unieke bezoekers dat wij op Niburu.nl hebben, had ik op meer gerekend. De mensen op internet weten gewoon wie wij zijn, dus een zetel had er zeker in moeten zitten.’ Volgens Teuben is er vals gespeeld. ‘We weten dat mensen in sommige plaatsen op ons hebben gestemd. Maar als je in de uitslagen voor die plaatsen keek, zag je er nul stemmen staan.’

‘Ik kan je met zekerheid zeggen dat de verkiezingen niet zuiver waren. Om half negen kreeg Rutte al een sms’je dat de stand 40-39 zou worden. De coalitie was al van tevoren gesmeed. Ik wist ook dat Timmermans op Buitenlandse Zaken zou komen. Ik heb me namelijk een beetje in zijn achtergrond verdiept. Wat die achtergrond dan is? Dat doet er niet toe.’

Morgen: ‘Iedereen moet wijken voor de joodse Übermensch’

Wat beweegt complotdenkers? Zijn het paranoïde geesten of lijkt hun geloof in samenzweringstheorieën eigenlijk nog het meeste op religie? Voor het boek Complotdenkers dompelde ik me onder in de wereld van de samenzweringsgelovigen. Ik sprak verscheidene Nederlandse complotdenkers. Van een herhaaldelijk veroordeelde ex-journalist die de jacht heeft geopend op pedo-netwerken tot een anti-vaccinatieactiviste die ervan overtuigd is dat de Holocaust zwaar wordt overdreven. En van een succesvolle ondernemer die meent de moord op John F. Kennedy te hebben opgelost tot een oprichter van een politieke partij die de luchtmacht wil inzetten tegen chemtrails sproeiende vliegtuigen. Nu is er een geactualiseerde editie met aandacht voor onder meer QAnon, coronacomplotten en Donald Trump. Koop de geactualiseerde editie van Complotdenkers nu. Het boek is bij elke boekwinkel te bestellen.


Geplaatst

in

door

Tags: