12. ‘Kanker is ontstaan in de slipstream van vaccinatie’

Het idee dat vaccinaties een gevaar vormen voor de volksgezondheid, wint de laatste jaren aan populariteit. Met dank aan complotdenkers en wetenschappelijke charlatans.

Dit is het twaalfde hoofdstuk van het in 2016 verschenen boek Complotdenkers. Elke dag verschijnt er een hoofdstuk op De Halve Waarheid. Bekijk hier het overzicht van alle hoofdstukken.

De uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 zorgt ervoor dat bij complotdenkers alle alarmbellen afgaan. Waarom besluit de overheid opeens om kwetsbare groepen in te enten, vragen zij zich af. Welke dubieuze agenda hebben de machthebbers?

De Nederlandse complotsite Zaplog waarschuwt voor de samenstelling van het vaccin: er zit ‘kwik en squaleen’ in. ‘Kwik in vaccins wordt verantwoordelijk gehouden voor de enorme toename van autisme in kinderen en squaleen wordt verantwoordelijk gehouden voor Gulf-war syndrome bij tienduizenden Amerikaanse soldaten’, weet Zaplog dat ook meldt dat er in Zweden en Hongarije al doden zijn gevallen na een Mexicaanse-griepprik.

De Stichting StralingsArm Nederland en de voormalige huisarts Jannes Koetsier stappen naar de rechter omdat ze willen weten welke stoffen er in de Nederlandse vaccins tegen de Mexicaanse griep zitten. De rechter besluit het WOB-verzoek echter af te wijzen omdat de gevraagde informatie al lang openbaar is.

StralingsArm Nederland reageert verbolgen op de uitspraak. De stichting twijfelt aan de onafhankelijkheid van de rechter. ‘Is hij door “iemand” onder druk gezet om het dossier terzijde te schuiven, geen documenten op te eisen bij de minister, geen straf aan die minister op te leggen, de feiten te negeren?’, vraagt StralingsArm Nederland zich af in een verklaring. Behalve op internet en in de rechtszaal wordt de veiligheid van het Mexicaanse-griepvaccin ook op bijeenkomsten in het land bediscussieerd. Een van die bijeenkomsten vindt in februari 2010 plaats in de Rode Hoed in Amsterdam.

Het is een avond waar wetenschappers en complotdenkers flink met elkaar botsen. En dat begint nog voordat het programma is begonnen. Micha Kat, die samen met zijn cameraman in de Rode Hoed aanwezig is, trekt de spreker van de avond, Roel Coutinho van het RIVM, meteen bij binnenkomst aan zijn jasje.

‘Kent u de naam Wolfgang Wodarg?’, vraagt Kat.

‘Nooit van gehoord’, antwoordt Coutinho die zich vervolgens snel uit de voeten probeert te maken. Kat laat de RIVM-directeur echter niet zo makkelijk wegkomen en achtervolgt hem op weg naar de garderobe.

Hij begint nogmaals over Wolfgang Wodarg. ‘Daar ga ik u wel een vraag over stellen hoor, meneer Coutinho’, plaagt hij. ‘Dus misschien kunt u zich nog even voorbereiden.’

Wolfgang Wodarg is een Duitse arts en politicus voor de sociaaldemocratische SPD. Hij noemde de H1N1-uitbraak ‘een van de grootste medische schandalen van de eeuw’. Wodarg beschuldigde de Wereldgezondheidsorganisatie WHO ervan dat de beslissing om de Mexicaanse griep een pandemie te noemen, werd beïnvloed door geneesmiddelenfabrikanten die konden verdienen aan een vaccin tegen de griep. Een mening die vanzelfsprekend koren op de molen van de complotdenkers is.

‘Jeetje, dat begint al goed’, verzucht Coutinho. Kat heeft zich inmiddels weer tot de camera gewend en zegt met enige stemverheffing: ‘Hij heeft nog nooit van Wolfgang Wodarg gehoord! Nou, dat is echt groot nieuws. Dat is nu al groot nieuws!’

Tijdens het officiële deel van de avond slaat de vlam pas echt in de pan. Arend Zeevat, de beheerder van de complotsite Argusoog en presentator van een online radioshow waarin Kat met enige regelmaat optreedt, bijt het spits af. ‘Waarom zet u de mensen die u sceptici noemt zo denigrerend in de hoek?’, vraagt hij aan Coutinho. ‘Uw wetenschappelijke visie is ook maar een visie die vandaag misschien waar is maar morgen onwaar.’

Als het antwoord Zeevat niet bevalt, roept hij dat Coutinho leugens verkondigt. Daarmee is de toon gezet. Kat schreeuwt naar Coutinho dat hij een ‘keiharde leugen’ vertelt. Als Coutinho vervolgens zegt dat hij iets niet weet, ontploft Kat: ‘Dit zijn basic facts!’, roept hij. ‘Dit gaat te ver! Dit zijn basic facts!’ Een ander scandeert ondertussen: ‘Leu-ge-naar! Leu-ge-naar!’

Voor de presentator van de avond, Elsevier-journalist Simon Rozendaal, is de laatste schreeuwpartij reden om een eind te maken aan de bijeenkomst. Kat gaat door met schreeuwen. ‘Liar! Liar! Leugenaar! Hij weet het niet! Hij weet het niet! Basic facts! Basic facts! Dertigduizend verwijzingen op internet!’

Drie minuten later staat Coutinho, die tot in de garderobe wordt achtervolgd door een fulminerende (‘Deze man is een bedreiging voor de volksgezondheid!’) Arend Zeevat, weer buiten op de Keizersgracht. ‘Het spijt me heel erg’, zegt Rozendaal nog als Coutinho in de nacht verdwijnt.

Ook Désirée Röver is die avond aanwezig in het debatcentrum. Ze zit naast Kat en Zeevat. Röver is een anti-vaccinatie-activiste die haar overtuigingen graag uitdraagt. Zo rijdt ze rond in blauwe Lancia waar op de achterkant een bumpersticker is geplakt met de tekst ‘Vaccinatie = kindermoord’. ‘Die bumpersticker is heel leuk in de file. Mensen maken er foto’s van’, vertelt ze lachend, als ik haar een aantal jaren later thuis opzoek.

Tijdens de avond in de Rode Hoed applaudisseert ze demonstratief als Rozendaal een einde aan de avond maakt, maar houdt ze zich verder stil. Röver kijkt tevreden toe hoe andere tegenstanders van vaccinatie – ook wel anti-vaxxers genoemd – Coutinho het vuur na aan de schenen leggen. ‘Hij sloeg af en toe zulke bullshit uit’, herinnert zij zich terwijl ze me in haar woonkamer een glas water serveert. ‘Dan werd er meteen een hoonconcert ingezet.’

Ik ben bij Röver op bezoek omdat in Nederland niemand meer heeft geschreven over de gevaren van vaccins dan zij. Ze doet dat onder meer voor het blad Educare: een tijdschrift voor opvoeders dat artikelen plaatst over de Indiase spiritueel leider Jiddu Krishnamurti, ‘het vroegtijdig ontdekken van woordblindheid met behulp van astrologie’ en ‘omgaan met kinderen van het Aquariustijdperk’.

Röver voelt zich thuis in het alternatieve circuit. Ze is overtuigd van de heilzame werking van homeopathie, ze gelooft in reïncarnatie (‘Ik heb beelden doorgekregen dat ik in een vorig leven door de katholieke kerk op de brandstapel ben gezet’) en ze is naar eigen zeggen hooggevoelig.

‘Wij zijn antennes’, legt ze uit. ‘Wat de wetenschap junk-DNA noemt, daar ontvangen we mee. Als je jezelf toestaat om dat te openen, dan wordt het hartstikke leuk!’ Omdat Rövers antenne aanstaat, kan ze via haar gedachten onder meer met dieren communiceren. ‘Ik was een keer bij een vrouw die ik zou helpen bij een onderwaterbevalling. Elke keer als ik haar kat in gedachte een aaitje gaf, begon dat beest te spinnen.’

Behalve verscheidene artikelen voor Educare schreef Röver ook een boek over de gevaren van het HPV-vaccin: Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’.

Sinds 2009 krijgen alle Nederlandse meisjes die 13 jaar worden, een uitnodiging om zich hiermee te laten inenten. De drie prikken die de meisjes krijgen bieden bescherming tegen twee varianten van het humaan papillomavirus (HPV) die verantwoordelijk zijn voor 70 procent van de gevallen van baarmoederhalskanker. Door meisjes in te enten voor ze seksueel actief worden, kan het aantal gevallen van baarmoederhalskanker op termijn flink afnemen, is de verwachting. In Australië, dat in 2007 als eerste land begon met HPV-vaccins, is bij jongeren nu al een spectaculaire afname te zien van genitale wratten (een SOA die eveneens wordt veroorzaakt door HPV).

De opkomst bij de HPV-vaccinaties valt in Nederland echter tegen. Terwijl meer dan 95 procent van de ouders hun kinderen laten inenten tegen ziektes als difterie, kinkhoest, mazelen en rode hond, schommelt het opkomstpercentage bij de baarmoederhalskankervaccinatie tussen de 50 en 60 procent. ‘Een van de oorzaken is de aanwijsbaar onjuiste informatie die rondgaat over deze vaccinaties’, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Een van de bronnen van de onjuiste informatie is zonder twijfel Désirée Röver. ‘Ik ben een van de mensen die heel erg hebben bijgedragen aan het laten mislukken van de vaccinatie-drive’, stelt ze tevreden vast. Haar waarschuwingen zijn dan ook niet mals. Door het HPV-vaccin zouden er doden vallen. Bovendien kunnen de inentingen volgens haar leiden tot ernstige bijwerkingen, zoals onvruchtbaarheid.

‘Het is niet voor het eerst dat vaccins een verkapt sterilisatieprogramma zijn’, schrijft ze in haar boek. Zo houden onder meer de World Health Organisation en Unicef zich volgens Röver bezig met de ontwikkeling en verspreiding van ‘sterilisatievaccins’. Röver is bepaald niet de enige die de noodklok luidt. Het wantrouwen is wijdverbreid en wereldwijd. Zo menen conservatieve Amerikaanse christenen dat inenting aanzet tot promiscue gedrag. Een infectie met het humaan papillomavirus kun je beter voorkomen door onthouding en eeuwige trouw, menen zij.

In 2011 zorgt de conservatieve Amerikaanse politica Michele Bachmann voor een flinke rel door te suggereren dat de HPV-vaccinatie kan leiden tot achterlijkheid. ‘Ik ben een moeder van drie dochters en ik vind dat we onschuldige 12-jarige meisjes nooit een overheidsinjectie mogen opdringen’, zegt ze.

Het vaccineren van ‘onschuldige meisjes’ zit ook Röver dwars. ‘Ouders worden door de HPV-hetze gedwongen om hun touwtjesspringende dochters voor te lichten over seksualiteit – niet alleen op een moment dat zij niet zelf daarvoor hebben gekozen, maar bovendien binnen een keurslijf van angst en ziekte’, schrijft ze in haar boek.

Bij de start van de Nederlandse HPV-vaccinatie wordt het publicitaire offensief tegen de inentingen aangevoerd door Anneke Bleeker. Deze ‘verontruste moeder’ uit het Noord-Hollandse Bergen waarschuwt in kranten en actualiteitenprogramma’s onophoudelijk voor de nadelen van het vaccin. Ze gaat avond na avond het land in om in zaaltjes haar boodschap uit te dragen. Vaak krijgt ze gezelschap van Röver.

**

Pokken richtte eeuwenlang onvoorstelbare slachtingen aan. Met name onder bevolkingen die niet eerder met de ziekte in aanraking waren gekomen, kon het virus enorm huishouden. Zo dankten de Spanjaarden hun overwinning op de Azteken en de Inca’s in de zestiende eeuw in Mexico voor een belangrijk deel aan de pokken die de Spaanse troepen meenamen. Omdat de inheemse volken – anders dan de Spanjaarden – geen enkele immuniteit tegen de ziekte hadden, stierven ze bij bosjes. Eenzelfde lot trof een eeuw later de inheemse bevolking van Noord-Amerika.

In de achttiende eeuw was de ziekte de belangrijkste doodsoorzaak in Europa. Jaarlijks overleden er naar schatting 400.000 Europeanen aan de ziekte. In Zweden overleed destijds vermoedelijk een op de tien kinderen aan pokken, in Rusland mogelijk zelfs een op de zeven.

Eeuwenlang werd er gezocht naar een middel tegen de ziekte. In de tiende eeuw begonnen de inwoners van China en India met variolatie. Daarbij kregen gezonde mensen het pus uit de blaasjes van een pokkenlijder via een snee in de huid toegediend. Na deze toediening ontwikkelden ze een vaak milde vorm van pokken, waarna ze voor de rest van hun leven immuun bleven voor de ziekte. Variolatie was niet helemaal zonder gevaar: tussen de 0,5 en 2 procent van de patiënten overleed aan deze praktijk. In vergelijking met de veel grotere (tussen de 20 en 30 procent) kans om te overlijden aan de gewone pokken was dat echter een flinke verbetering.

Aan het einde van de achttiende eeuw zorgde de Engelse arts Edward Jenner voor een nieuwe, grote doorbraak. Er waren al langer de nodige aanwijzingen dat mensen die besmet raakten met koepokken (een ziekte met een relatief mild verloop), vervolgens geen gewone pokken kregen. Jenner besloot daarop het pus van een melkmeisje dat besmet was met koepokken, via een snee bij de achtjarige zoon van zijn tuinman in te brengen. Door dezelfde jongen daarna verscheidene malen in te enten met gewoon pokkenpus kon Jenner aantonen dat de achtjarige immuun was geworden: de jongen werd niet ziek. Jenner had daarmee een veilig alternatief voor variolatie ontwikkeld.

Dit alternatief werd niet meteen massaal omarmd. Gevestigde belangen – artsen die goed verdienden door variolaties uit te voeren – en de kerk zagen er aanvankelijk niets in. Zij voerden een angstcampagne waarin mensen bang gemaakt werden voor de nieuwe vaccinaties. Op een spotprent uit die tijd is te zien hoe er koeien groeien uit de patiënten die door Jenner zijn ingeënt.

De Britse regering was wel enthousiast. En ook in het buitenland sloeg de ontdekking aan. In 1823, het jaar dat Jenner overleed, werden alle Nederlandse schoolgaande kinderen bijvoorbeeld verplicht ingeënt. Zeventien jaar later besloot de Britse overheid variolaties te verbieden en vaccinaties met koepokken gratis aan te bieden.

De inentingen wierpen hun vruchten af. In de westerse wereld kwam pokken in de jaren vijftig van de twintigste eeuw al nauwelijks meer voor en in de jaren zestig en zeventig zorgde een campagne in de rest van de wereld dat de ziekte ook daar werd uitgeroeid. In navolging van het pokkenvaccin kwamen er ook inentingen tegen andere infectieziekten. In Nederland zijn ziektes als difterie, rode hond en polio door inentingsprogramma’s (nagenoeg) verdwenen.

Röver is er niet van onder de indruk. ‘Dat zijn allemaal fabels!’, zegt ze. ‘Infectieziektes waren al voor 90 procent op hun retour toen ze begonnen met vaccineren. Met dank aan de verbeterde hygiënische omstandigheden. Voorstanders van vaccinatie laten altijd grafieken zien vanaf 1960. Zo kan ik het ook! Als je de grafieken vanaf 1890 bekijkt heb je heel ander verhaal: dan zie je dat de daling al veel eerder is ingezet.’

Het idee dat vaccinaties eigenlijk niets toevoegen en juist een gevaar vormen voor de volksgezondheid, wint de laatste jaren aan populariteit. Wat daarbij vermoedelijk een rol speelt is dat de vaccinatieprogramma’s er hier de afgelopen decennia voor hebben gezorgd dat de herinnering aan infectieziekten langzaam vervaagt. Babyboomers kunnen zich vaak nog wel herinneren dat klasgenoten bijvoorbeeld polio kregen, maar voor jongere generaties is de ellende die de ziektes kunnen veroorzaken (in het geval van polio: overlijden of verlamming) vooral hypothetisch.

Daardoor zijn ouders ontvankelijker geworden voor de bezwaren van de anti-vaccinatiebeweging die waarschuwt voor mogelijke bijwerkingen van inentingen. Vaccinaties zouden tot allerlei ziektes en aandoeningen kunnen leiden: van kanker tot verlamming.

Met name een eind jaren negentig gepubliceerd onderzoek waaruit zou blijken dat toediening van het BMR-vaccin (bof, mazelen, rode hond) kan leiden tot autisme, heeft daarin een rol gespeeld. Hoewel het betreffende onderzoek inmiddels volledig is ontkracht en de verantwoordelijke onderzoeker is ontmaskerd als een charlatan, is er wel twijfel gezaaid.

In verscheidene landen is de vaccinatiegraad voor de BMR-inenting de afgelopen jaren flink gedaald. Mazelen komt daardoor weer vaker voor. In Engeland en Wales steeg het aantal gevallen van 56 in 1998 naar bijna tweeduizend in 2012.

Ook Röver is ervan overtuigd dat we met vaccinaties het paard van Troje hebben binnengehaald. ‘Kanker is op grote schaal ontstaan in de slipstream van vaccinatie’, meent ze. ‘Ik heb uitspraken van artsen uit de tijd dat de vaccinaties begonnen: die zeggen dat ze nog nooit kanker hebben gezien in een niet-gevaccineerd persoon.’ Dat er nu zoveel mensen kanker krijgen, is volgens Röver precies de bedoeling. ‘Daar draait nu een hele industrie op. Omdat iedereen aan het begin van zijn leven gevaccineerd wordt, zijn ze ervan verzekerd dat ze een vaste aanvoer van patiënten hebben.’

In werkelijkheid is kanker allesbehalve een moderne ziekte. De oude Grieken en Egyptenaren hebben kanker al duizenden jaren geleden beschreven. Heel af en toe vinden archeologen zelfs skeletten waarbij de botten littekens vertonen die typerend zijn voor bepaalde vormen van kanker. Dergelijke vondsten zijn echter vrij zeldzaam, omdat de meeste tumoren alleen het zachte weefsel aantasten en niet de botten.

Kanker komt vandaag de dag wel vaker voor dan in het verleden. De belangrijkste reden daarvoor is dat we gemiddeld steeds langer leven. Hoewel kanker ook voorkomt bij kinderen – zoals bij het overleden zoontje van Röver – is het toch vooral een ouderdomsziekte. Volgens het KWF is ruim 40 procent van alle mensen met kanker ouder dan 70 jaar. Naarmate we ouder worden nemen de DNA-beschadigingen in onze cellen toe en daarmee ook de kans op kanker. Andere verklaringen voor de toename van kanker zijn onze veranderde omgeving en levensstijl – denk aan luchtvervuiling, roken en overgewicht – en betere diagnostiek, waardoor meer gevallen van de ziekte worden ontdekt.

Vaccinaties zijn volgens Röver overigens niet de enige bron van kanker, schrijft ze in haar boek Baarmoederhalskanker, HPV-vaccins als een ‘deus ex vagina’. Een ongelukkige jeugd kan net zo goed de oorzaak zijn: ‘Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die baarmoederhalskanker ontwikkelen vaak een vroege afwijzing hebben ervaren; zo groeiden zij dikwijls op zonder mannelijk voorbeeld – omdat de vader was overleden, of omdat hij het gezin had verlaten.’

‘Negatieve gedachten en emoties kunnen interfereren met de elektromagnetische biofotoonsignalering op het celmembraan en het DNA’, stelt Röver. ‘Onze gedachten zijn bepalend voor wat er fysiologisch in ons lichaam plaatsgrijpt.’

Voorbeeld: ‘Vrouwen met terugkerende urineweginfecties kunnen innerlijk pisnijdig zijn, en kunnen dar niet anders uiten dan met een blaasontsteking. De symbooltaal van het lichaam is soms heel letterlijk!’ Het zijn zaken waarvoor in de reguliere geneeskunde veel te weinig aandacht bestaat, meent Röver die om die reden bij voorkeur spreekt van de ‘westerse geneesknudde’. Zo heeft ze meer ‘versprekingen’: de World Health Organisation wordt de World Hell Organisation, de geestelijke gezondheidszorg noemt ze de geestelijke gezondheidsworg, consultatiebureaus zijn consternatiebureaus en een pandemie is een plandemie. Medische wetenschappers zijn radertjes in een sinister systeem, meent Röver. Zonder dat ze het zelf doorhebben.

‘Heel veel wetenschappers zijn integer tot in het oneindige, maar ze lenen zich voor iets heel fouts. Bovenin zit een vent die alle touwtjes in handen heeft. Die weet verdomde goed wat hij daar beneden laat doen. En dat is allemaal tegen de mensheid gericht.’ Zo worden de inzichten van homeopaten steeds meer voor ons achtergehouden, meent ze. ‘Het is een beweging om traditionele kennis helemaal te vernietigen. Dat is ook de reden waarom indigenous volken worden uitgeroeid.’

Kennis over hoe we mensen kunnen genezen, is niet het enige wat voor ons verborgen wordt gehouden, zo is de overtuiging van Röver. ‘Dezelfde klootzakken die de homeopathie uitroeien, zijn ook de mensen die voorkomen dat we auto’s krijgen die op water rijden.’ Het past volgens Röver allemaal in de volkerenmoordagenda van Big Pharma. ‘De wens van een kleine groep van machthebbers tot actieve bevolkingsreductie – eugenetica, rassenzuivering, genocide – bestaat allang. Dit gegeven wordt door verschillende bronnen ondersteund’, weet Röver.

Ze wijst op de Georgia Guidestones: een eind jaren zeventig gebouwd monument, dat volgens verscheidene complotdenkers in Elbert County, Georgia is neergezet door satanisten van de New World Order. De tien aanbevelingen (‘guidelines’) die in het granieten bouwwerk zijn uitgehouwen, bevatten volgens samenzweringsgelovigen de geheime agenda van de elite.

Röver: ‘In acht talen staat daar: “De wereldbevolking moet van 6 miljard zielen worden teruggebracht naar een constante 500 miljoen”, en: “De voortplanting van deze achterblijvers moet met beleid worden aangestuurd, met het accent op fitheid en diversiteit”.’

En er is meer. Röver klapt haar MacBook open om nog een bewijs te laten zien voor het plan om de wereldbevolking te decimeren. Het blijkt te gaan om een briefwisseling uit de vijftiende eeuw. De brieven – tussen een rabbijn uit Frankrijk en het hoofd van het joodse hooggerechtshof in Constantinopel – lezen als een plan voor wereldheerschappij: joden moeten ervoor zorgen dat hun zonen artsen en apothekers worden zodat ze de christenen op slinkse wijze kunnen uitmoorden.

Voor Röver is het allemaal zo klaar als een klontje: de briefwisseling bewijst dat de joden al eeuwenlang samenspannen om de wereldbevolking te decimeren. ‘Waarom zitten al die Khazaren op zulke hoge posities bij Big Pharma…? Dit is het antwoord.’

Morgen: Evangelist met een megafoon

Wat beweegt complotdenkers? Zijn het paranoïde geesten of lijkt hun geloof in samenzweringstheorieën eigenlijk nog het meeste op religie? Voor het boek Complotdenkers dompelde ik me onder in de wereld van de samenzweringsgelovigen. Ik sprak verscheidene Nederlandse complotdenkers. Van een herhaaldelijk veroordeelde ex-journalist die de jacht heeft geopend op pedo-netwerken tot een anti-vaccinatieactiviste die ervan overtuigd is dat de Holocaust zwaar wordt overdreven. En van een succesvolle ondernemer die meent de moord op John F. Kennedy te hebben opgelost tot een oprichter van een politieke partij die de luchtmacht wil inzetten tegen chemtrails sproeiende vliegtuigen. Nu is er een geactualiseerde editie met aandacht voor onder meer QAnon, coronacomplotten en Donald Trump. Koop de geactualiseerde editie van Complotdenkers nu. Het boek is bij elke boekwinkel te bestellen.


Geplaatst

in

door

Tags: