9. ‘Wat is buitenaards? We zijn allemaal bewoners van het universum’

Buitenaardse wezens bestaan, maar de Illuminati houden dat geheim. Anders zouden ze ook moeten toegeven dat er een oneindige bron van vrije energie bestaat. Om te voorkomen dat we daar lastige vragen over stellen, hebben ze onze onderste chakra’s afgesloten. Welkom in het universum van de website Niburu.

Dit is het negende hoofdstuk van het in 2016 verschenen boek Complotdenkers. Elke dag verschijnt er een hoofdstuk op De Halve Waarheid. Bekijk hier het overzicht van alle hoofdstukken.

‘Buitenaardse basis op achterkant van de maan’, ‘Twee grote graancirkels verschenen in Brazilië’ en ‘Britse politicus zegt buitenaards kind te hebben’.

Het zijn zomaar wat koppen op NineForNews.nl. Deze site die in 2003 van start ging onder de naam Niburu.nl publiceert – in de eigen woorden – ‘vrij en onafhankelijk nieuws’. ‘Niburu.nl begon ooit als informatiewebsite omtrent chemtrails, UMTS, straling, vaccinaties en buitenaards leven en was een plek waar mensen UFO-meldingen konden doen’, schrijft de site over de eigen ontstaansgeschiedenis.

Inmiddels besteedt Ninefornews.nl echter ook ruimschoots aandacht aan new age-achtige onderwerpen en aan zaken als gezondheid. Bij dat laatste onderwerp heeft de site een duidelijke voorkeur voor alternatieve geneeswijzen. Zo bericht de site over een Britse vrouw die haar borstkanker met een ‘speciaal dieet met veel kerrie’ te lijf ging. Volgens de vrouw zorgt kerrie ervoor dat ‘kankercellen zelfmoord plegen’ – een analyse die de redactie, die niets moet hebben van chemokuren en dergelijke, van harte lijkt te ondersteunen.

‘We informeren onze lezers over voeding (en het geknoei met ons voedsel) en gezondheid, vreemde fenomenen die wereldwijd worden waargenomen en we tonen wat “de elite” allemaal doet om mensen klein en onwetend te houden’, vat de redactie de missie samen. En: ‘NineForNews publiceert nieuws dat doorgaans niet door de reguliere media naar buiten wordt gebracht.’

Dat laatste blijkt maar zeer ten dele waar. Want hoewel NineForNews.nl zich, net als veel andere ‘alternatieve nieuwssites’, graag afzet tegen de reguliere media is de site voor de nieuwsvoorziening wel degelijk grotendeels afhankelijk van de berichtgeving van diezelfde reguliere media. Zo is The Daily Telegraph de bron voor het artikel over de vermeend geneeskrachtige werking van kerrie. En het nieuws over de Britse politicus met een buitenaards kind schreef de site op basis van de Channel 4-documentaire Confessions of an alien abductee. In die docu vertelt een Labour-gemeenteraadslid uit het plaatsje Whitby dat hij viermaal per jaar seks heeft een alien – iets wat zijn vrouw overigens maar matig kan waarderen.

De man die Niburu.nl in 2003 oprichtte, is Anton Teuben. Daarvoor had hij al een UFO-meldpunt. ‘Bij Schiphol en het KNMI kenden ze me’, vertelt hij me in de bar van een hotel in Soest waar we op een koude februaridag in 2013 hebben afgesproken. ‘Als mensen bij hen langskwamen met UFO-meldingen stuurden ze die naar mij door. Na de aanslagen op de Twin Towers zijn ze daar helaas mee gestopt.’

Teuben had zijn eerste ervaring met UFO’s – zelf geeft hij de voorkeur aan de term ‘objecten’ – op zijn 22ste. ‘Ik woonde in die tijd in de buurt van Zoutkamp. Toen ik een keer een nachtwandeling maakte, vloog er een formatie objecten over. Ik wist meteen dat het geen vliegtuigen waren, want je kon ze niet horen.’ Het is een ervaring die hem niet meer loslaat. Op zoek naar informatie over vliegende schotels stuit hij in De Slegte op een boek over Betty en Barney Hill. Dit Amerikaanse echtpaar werd in 1961 naar eigen zeggen korte tijd ontvoerd door buitenaardse wezens die hen eerst in een soort vliegende pannenkoek hadden achtervolgd.

Zelf is Teuben nooit ontvoerd door aliens. Wel heeft hij regelmatig contact met hen. ‘Dankzij het meldpunt heb ik contact gehad met afgevaardigden van Sirius, Pleiades, Tau Ceti, Alpha Centauri’, somt hij op. Hij komt de buitenaardse wezens om de haverklap tegen. ‘Het wemelt ervan. Sommigen zijn al zover in hun bewustzijn dat ze hier kunnen incarneren, in andere gevallen gaat het om passanten.’

Teuben beschouwt de contacten met de buitenaardsen als zeer waardevol. ‘Ik heb waanzinnig veel van hen geleerd. Voornamelijk over hoe we functioneren. Dat zie ik ook bij veel andere mensen die in contact komen met objecten. Die stellen zich open voor een andere realiteit en leren iets over zichzelf. Vaak door telepathie.’

In tegenstelling tot wat nogal eens in films wordt gesuggereerd, hebben we niets te vrezen van de buitenaardse wezens, meent Teuben. Integendeel. We hebben het zelfs aan de aliens te danken dat de mensheid nog bestaat. ‘De Illuminati hebben wapens waarmee ze alles tot aan de vijfde dimensie kunnen wegblazen’, vertelt hij.

‘Als er geen buitenaardse interventie was geweest, dan hadden ze dat gewoon gedaan.’ Of nouja, buitenaards… ‘Dat is eigenlijk een misleidende term. Alles bestaat uit dimensies. Dus wat is buitenaards? We zijn allemaal bewoners van het universum.’

Alle officiële pogingen om het bestaan van buitenaards leven aan te tonen – zoals bij het NASA-onderzoek naar Mars – zijn tot nu toe zonder succes gebleven. Maar volgens Teuben zegt dat niets. De NASA weet al lang van buitenaards leven. Die informatie houdt de ruimtevaartorganisatie alleen voor ons achter.

‘Bij de Bilderberg-conferentie in 1953 heeft de elite die op de hoogte was van de buitenaardse contacten, onder leiding van prins Bernhard besloten dat de geheimen van Roswell bij ons vandaan moesten worden gehouden’, vertelt Teuben.

Op een landgoed 75 mijl van het plaatsje Roswell in de Amerikaanse staat New Mexico stortte in 1947 een onbekend object neer. Nadat luitenant Walter Haut van de nabijgelegen luchtmachtbasis vervolgens het bericht verspreidde dat er brokstukken van een vliegende schijf waren aangetroffen, sprong de pers bovenop het verhaal.

De plaatselijke krant, de Roswell Daily Record, opende dinsdag 8 juli met het nieuws. ‘De inlichtingendienst van de 509e bombardementeneenheid op Roswell Army Air Field heeft vandaag rond het middaguur bekendgemaakt dat zij in het bezit is gekomen van een vliegende schotel’, zo meldde het dagblad. Het leger wilde geen details over het neergestorte object geven, maar twee ooggetuigen uit de buurt vertelden de krant dat ze een vliegende schotel hadden gezien. Een dag later moest de krant het bericht alweer rechtzetten. De vliegende schijf was volgens het leger bij nader inzien een weerballon.

UFO-gelovigen laten zich door deze rectificatie echter niet van de wijs brengen. Zij dringen jarenlang aan op meer onderzoek naar de gebeurtenissen bij Roswell. Mede onder druk van al deze aandacht besluit de Amerikaanse luchtmacht in 1994 een rapport over het Roswellincident openbaar te maken. De conclusie: de brokstukken waren afkomstig van een ballon die op hoge afstand nucleaire testen in de woestijn in de gaten moest houden. In de ogen van UFO-gelovigen is het rapport echter niets meer dan de zoveelste cover-up. Allemaal bedoeld om te verhullen dat de elite al lang en breed op de hoogte is van het bestaan van buitenaards leven.

Sterker nog: volgens Teuben maakt de elite al geruime tijd gebruik van al die buitenaardse kennis. Behalve UFO’s van buitenaardse makelij bestaan er inmiddels namelijk ook vliegende schotels die gewoon op aarde zijn geproduceerd. Die zijn onder meer gebruikt voor de maanlandingen, weet Teuben.

‘Om naar de maan te gaan, moet je door een meteorietengordel’, legt hij uit. ‘Daarvoor hebben ze gebruikgemaakt van een technologie die ze niet met ons willen delen. Die is gebaseerd op dematerialiseren en materialiseren.’

De toestellen waarmee het mogelijk is om ‘je te verplaatsen in tijd en ruimte door ze in een hogere trilling te brengen’ worden volgens Teuben inmiddels ook gebruikt voor bemande vluchten naar Mars.

Wat ook voor ons verborgen gehouden wordt, is dat de aarde eigenlijk hol is. ‘Er zijn fysieke gaten die toegang geven tot het binnenste van de aarde’, weet hij.

‘Ik heb met tientallen stewardessen en piloten gesproken die bevestigen dat ze daar niet overheen mogen vliegen, omdat ze dan in een andere dimensie terecht kunnen komen. Het is vergelijkbaar met de Bermudadriehoek.’ Over UFO’s wordt vaak een beetje lacherig gedaan, stelt Teuben vast. ‘De mensen die objecten zien, worden voor gek verklaard. Niet zozeer omdat ze schotels hebben gezien, maar vanwege de technologie die voor die schotels wordt gebruikt.’

Er zijn grote belangen gemoeid met het geheim houden van die technologie. ‘Als die kennis beschikbaar zou komen, zou dat acuut het einde betekenen voor het gebruik van olie en kernenergie’, weet Teuben.

‘Dan konden we meteen overgaan op vrije energie.’ De natuurkunde die ten grondslag ligt aan de vrije energie is volgens Teuben heel simpel.

Hoe meer je een stof afkoelt, hoe minder de atomen gaan trillen. Bij de laagst denkbare theoretische temperatuur (273,15 graden Celsius onder nul oftewel 0 Kelvin) zouden de atomen moeten stilstaan. Maar ondanks het ‘bevriezen’ van de atomen, blijft er toch nog een kwantumfysische restbeweging over: de nulpuntenergie genoemd. Om vrije energie te winnen, hoef je deze nulpuntenergie alleen maar ‘af te tappen’. Dat de natuurkundige gemeenschap deze theorie verwerpt, weerhoudt de gelovigen in nulpuntenergie er niet van om hard te sleutelen aan vrije-energieapparaten.

In Niburu-kringen geldt vrije energie als de heilige graal. Tal van problemen zouden we in een handomdraai kunnen oplossen als we maar zouden overstappen op vrije energie. Nulpuntenergie is kosteloos en overal in grote hoeveelheden aanwezig. En juist daarom steken de gevestigde belangen er natuurlijk een stokje voor, zo is de gedachte.

Teuben verhaalt over de gevaren voor mensen die zich bezighouden met vrije energie. In 2006 nam Arie de Geus contact met hem op. De Geus heeft een apparaat uitgevonden dat werkt op ‘vacuum-energie’: een batterij die zichzelf kan opladen. De in Amerika woonachtige De Geus wilde naar Nederland komen om in Den Haag een patent aan te vragen op zijn vinding. Dat octrooi is er nooit gekomen. ‘Hij zei dat hij vreesde voor zijn leven’, vertelt Teuben. ‘Inmiddels is hij overleden.’

Op 11 november 2007 werd De Geus bewusteloos aangetroffen in zijn auto die stond geparkeerd bij Charlotte Douglas International Airport in North Carolina. Hij werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij korte tijd later overleed als gevolg van hartfalen.

Volgens de politie betrof het een natuurlijke dood, maar op internet verschenen in de jaren na zijn dood verscheidene artikelen waarin wordt gesuggereerd dat De Geus is vermoord door duistere krachten die de waarheid over vrije energie onder de pet zouden willen houden.

Een goede kennis van De Geus, Tom Bearden, houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat De Geus het slachtoffer is geworden van ‘een zeer professionele aanslag’, zo schrijft hij. De moordenaar zou De Geus met een geavanceerde Venus beam shooter een hartaanval hebben bezorgd. Dit wapen geeft een elektromagnetische straal af die ervoor zorgt dat het lichaam van het slachtoffer de controle over de hartslag verliest. ‘Blootstelling aan de straal gedurende tien seconden leidt in vrijwel alle gevallen tot de dood’, weet Bearden, die meent dat hij zelf een keer een aanslag met een dergelijk wapen heeft overleefd door via de nooduitgang van een restaurant naar buiten te rennen.

De vrije-energiegelovigen hebben de hoop dat de uitvinding van De Geus ondanks diens dood toch nog een keer in productie zal worden genomen, nog niet opgegeven. Volgens Anton Teuben is angst de enige reden dat er niets met de ideeën van De Geus gebeurt. ‘Ik weet waar de vinding nu ligt, maar de man die het kastje heeft, durft er niets mee.’

Zelf is Teuben bepaald niet bang uitgevallen. Kort na de Eerste Golfoorlog reisde hij naar Koeweit. ‘Ik belandde daar via een jongen met wie ik in de vliegtuigmodellenhandel zat.’

Op Amerikaanse bases leert hij over wapens waarmee soldaten de psyche van de tegenstander konden beïnvloeden. ‘Krijgsgevangenen werden in loden kasten gezet. Dan werden er frequenties op hen losgelaten om hun bewustzijn te verlagen. Zo werden die mensen murw gemaakt.’

En dat gebeurt niet alleen in Koeweit, maar ook elders. De mensen die zich bij zijn UFO-meldpunt melden, bevestigen Antons bange vermoedens. ‘We kwamen in contact met militairen, diplomaten, ex-politici en geheimagenten die bij geheime projecten betrokken waren geweest. Zo ontdekten we wat het spel was dat boven het publieke domein wordt gespeeld. Wij kwamen achter de geheimen van de Illuminati, dat mag je best weten. Hoe ze mensen kunnen beïnvloeden.’

Die beïnvloeding vindt volgens Anton onder meer plaats via chemtrails. Met een aantal gelijkgezinden start Teuben daarom in 2008 een burgerinitiatief. ‘De chemische stoffen zijn gevaarlijk voor de mens, flora en fauna’, betogen Teuben en de andere opstellers van de petitie Stop Chemtrails Nu. Chemtrails zouden ‘het bewustzijn van de mens blokkeren’. ‘Tevens verstoren ze de magnetische velden rondom de aarde.’

Het burgerinitiatief wordt geen succes. De benodigde 40.000 handtekeningen komen niet binnen. Wel spreekt Teuben naar aanleiding van het initiatief met de toenmalige VVD-fractieleider Mark Rutte. ‘Ik heb het met hem gehad over chemtrails, bijensterfte en buitenaards contact.’

Rutte is niet erg onder de indruk van Teuben en zijn chemtrails-vrienden. Tegenover NRC Handelsblad omschrijft hij hen als ‘warrige lieden met een verhaal waar geen touw aan vast te knopen was’. Na een half uur werkt de VVD-leider hen weer de deur uit.

‘Men zegt dan dat het een complot is’, zegt Teuben over de geringe politieke belangstelling voor zijn verhaal. ‘Maar wij werken niet met complotten. Wij werken met feiten.’

Je hoeft maar naar het dollarbiljet te kijken om te begrijpen hoe de hazen lopen, legt hij uit. ‘De piramide die staat afgebeeld op de dollar zegt het allemaal. Je hebt een topje waar het alziende oog in zit. Daaronder heb je een open gebied: daar zitten de geheime diensten. En daaronder zitten wij. En wij kwamen achter de geheimen van de top. Zij zorgen ervoor dat de 99 procent van de bevolking met gaten in het aura rondloopt. De mensen weten daardoor niet meer wat bewustzijn is.’

De machthebbers verzwijgen namelijk dat ze onze chakra’s hebben afgesloten, aldus Teuben. Om een en ander uit te leggen pakt hij er een afbeelding bij die hij altijd bij zich draagt. Het plaatje toont een mannetje met enkele ovalen om hem heen. Boven en onder het mannetje staan twee kegels. Hij wijst op de kegels boven en onder het mannetje en doceert: ‘We hebben een chakra-systeem. Boven en beneden hebben we een vortex. Daardoor kunnen we input krijgen van een hogere energie. Je kunt dus connecten met plekken waar een andere realiteit heerst. Als je een hoger energieniveau kunt aanleren, kom je op een hogere dimensie. Het is te simpel en daarom wordt het niet geloofd.’

‘Ooit waren we allemaal geleiders’, vervolgt hij. ‘We waren verbonden met de bron. Omdat indianen hun chakra’s hadden openstaan, werden ze altijd gevoed met zuivere energie. Ze koppelden zich aan het hart van moeder aarde. Ze hadden geen dogma’s en apotheken. Ze vingen energie op via de pijnappelklier van de aarde. Maar wij hebben dat allemaal verleerd. Wij denken in een linker- en een rechterhersenhelft.’

Dat er iets mis is met ons chakra-systeem is volgens Teuben het gevolg van kwade opzet. ‘Ze hebben weerstandjes van ons gemaakt. Door ons gewoon niet meer te vertellen wie we zijn, door ons af te sluiten. Daardoor hebben we geen energie-input meer. De onderste chakra’s hebben ze bij de hele mensheid afgesloten. Daardoor krijg je gaten in je aura. Met als gevolg dat het bewustzijn van de meeste mensen nu wordt bepaald door de farmaceutische industrie, door de militaire wereld en door de wereldmedia. Er was overigens een belangrijke politicus die dat ook wist. Dat was Pim.’

Morgen: ‘Ik raad u aan contact op te nemen met het staatshoofd’

Wat beweegt complotdenkers? Zijn het paranoïde geesten of lijkt hun geloof in samenzweringstheorieën eigenlijk nog het meeste op religie? Voor het boek Complotdenkers dompelde ik me onder in de wereld van de samenzweringsgelovigen. Ik sprak verscheidene Nederlandse complotdenkers. Van een herhaaldelijk veroordeelde ex-journalist die de jacht heeft geopend op pedo-netwerken tot een anti-vaccinatieactiviste die ervan overtuigd is dat de Holocaust zwaar wordt overdreven. En van een succesvolle ondernemer die meent de moord op John F. Kennedy te hebben opgelost tot een oprichter van een politieke partij die de luchtmacht wil inzetten tegen chemtrails sproeiende vliegtuigen. Nu is er een geactualiseerde editie met aandacht voor onder meer QAnon, coronacomplotten en Donald Trump. Koop de geactualiseerde editie van Complotdenkers nu. Het boek is bij elke boekwinkel te bestellen.


Geplaatst

in

door

Tags: